Ytterdörrar

Vår egen tillverkning

Vi tillverkar Ytterdörrar efter kundens behov, har man tex galler i sin gamla dörr kan vi tillverka en ny som de passar till, liknande orginalet.
Kunden kan komma med en egen ritning eller idé att utgå ifrån.
Vi kan göra dörrar med massiva träspeglar eller spikad panel, ändra spröjsning eller storlek på speglarna.
Alla våra dörrar är med aluminiumplåt och isolerade.

garantier yd

De som gör alla dörrar här hos oss är Anders och Mårten.

Paneldörr med eller utan oxöga

Panel med sågad yta spikad med Norsk båtspik.

Pardörr eller enkel

Paneldörrar Par

Spegeldörrar

Vi tillverkar Spegeldörrar med toppiga eller släta speglar. Med eller utan glas, många vill använda sina galler från den gamla dörren och sätta i den nya. Man kan också välja spröjs i olika stilar och man kan ha speglar eller slät insida på dörren.

Spegelpardörrar

Spårade Dörrar

Flera dörrar

Fönsterdörr ekdörr mm