Tillverkning och byte av spröjs på en standarddörr och lika på fönster vid sidan om för en finare entreé