Tips vid hyra av lift

Kolla att stödbenen är ordentligt nedfällda och är i våg

Kolla att nyckeln är vriden till korrekt läge mark/korg

Kontrollera att strömmen fungerar som den ska

På den självgående 10:an kontrollera att motorskyddsbrytaren är på

På 10 när ni är i korgen glöm ej att trampa ner pedalen med foten annars går det ej att använda reglagen

Läs gärna instruktionsboken innan ni ringer ofta är det något man missat på plats

på 18 kan man behöva hoppa till i korgen om man kört ut så långt att överbelastningsskyddet gått i innan nödsänkning går så liften känner av att man vill sänka.